Centru de consultanță și consiliere juridică pentru romi

Un proiect cu finantare norvegiana care isi propune sa imbunatateasca accesul la justitie a cetatenilor, in special a celor de etnie roma si din alte categoriile vulnerabile a fost lansat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Proiectul lansat are ca obiectiv principal imbunatatirea accesului la justitie pentru categoriile vulnerabile, cu accent pe populatia de etnie roma. „Principalele activitati ale proiectului vizeaza elaborarea unui studiu privind imbunatatirea accesului la justitie al categoriilor vulnerabile, ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, infiintarea unui numar de cinci centre pilot pentru acordarea de asistenta juridica primara (12 luni) in zonele in care comunitatea de etnie roma este puternic reprezentata (de exemplu Bihor, Calarasi, Mures, Dolj, Dambovita, Buzau si Bucuresti), precum si consolidarea pregatirii profesionale a judecatorilor in domeniul combaterii discriminarii”, conform initiatorilor proiectului. Proiectul beneficiaza de un buget total in valoare de 941.177 euro, finantarea norvegiana reprezentand 800.000 de euro, respectiv 85% si cofinantarea Ministerului Justitiei 141.177 de euro. Perioada de implementare a acestui proiect este de 24 de luni.

Activitatea expertului avocat mureșean Sergiu Trifan va consta în consultanță juridică directă pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă. Activitatea se va desfășura în perioada 13 februarie-13 aprilie în cadrul Centrului de Consultanță și consiliere înființat la nivelul Tribunalului Mureș, respectiv în afara acestuia în cadrul unor întâlniri organizate în interiorul comunităților de romi cu sprijinul Agenției Naționale pentru Romi.

Pentru încadrarea persoanelor beneficiare ale serviciilor prestate se vor avea în vedere prevederile din actele normative în care sunt definite o serie de termeni care vizează grupurile vulnerabile implicit sau explicit în relație cu incluziunea/excluziunea socială, persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane exluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială.

Centrul de consultanță și consiliere este situat în clădirea Tribunalului Mureș din Târgu Mureș, la parter. Program de luni până vineri între orele 8-16. Audiențe între 10.30-13.00 și 14-16. Telefon: 0265260323 interior 225.