Locuri de munca

Această secţiune este ofertă gratuit de portalul Tirnaveni.ro firmelor care au nevoie de personal. Angajatorii pot publica gratuit un anunţ pentru perioada de 1 săptămână.

Puteti trimite anunturile la adresa: office @ tirnaveni.ro (fara spatii).

ATENŢIE: Această secţiune nu este destinată anunturilor care se referă la căutarea unui loc de muncă, sunt publicate doar OFERTELE DE ANGAJARE. Cei care vor sa posteze un anunt de CAUTARE a unui loc de munca o pot face la sectiunea de ANUNTURI.

 • Angajez vânzătoare

  ANGAJEZ VANZATOARE PENTRU MAGAZIN ALIMENTAR.EXPERIENTA  IN COMERTUL CU ALIMENTE REPREZINTA UN AVANTAJ.PENTRU MAI MULTE INFORMATII SUNATI LA NR. DE TELEFON 0744583942 SAU 0742945943.

 • Se angajeaza fata la bar

  SC.ANDRONI.SRL angajeaza fata la bar
  Dambau , Str Garii nr 3 , la sosea
  Informatii la tel : 0749 470 692

 • Se angajeaza barmanita

  S.C. KON TIKI S.R.L. angajeaza barmanita in Tarnaveni. Relatii tel 0746983230.

 • Se angajeaza temporar asistenta

  Se angajeaza temporar asistenta medicala pentru cabinetul de oftalmologie al d-nei dr Tofalvi cu program partial de 4 ore situat pe str Republicii 42.

  - CV-urile se trimit la adresa de e-mail : augusta_margareta@yahoo.it
  - Informatii suplimentare : Tel 0748102555.
  -Cerinte minime – Absolventi studii de specialitate.

 • Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie la Compartimentul Protectie civila

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
  ANUNŢĂ
  CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE,
  REFERENT GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR LA COMPARTIMENTULUI PROTECȚIE CIVILĂ

  Condiţii de participare la concurs :
  Condiţii generale:
  - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:
  - studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  - vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani;

  ACTE NECESARE:
  - COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
  - FORMULAR DE ÎNSCRIERE;
  - COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;
  - COPIA CARNETULUI DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;
  - ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;
  - COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;
  - CAZIERUL JUDICIAR;
  - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU A DESFASURAT ACTIVITĂŢI DE POLIŢIE POLITICĂ.
  (Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

  DATA, ORA, DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
  – proba scrisă 14.08.2014, orele 10,00;
  – interviu 18.08.2014, orele 14,00

  LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :
  Sediul Instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada P-ţa Primăriei, nr. 7 – camera 6

  TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 04.08.2014;

  DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE
  – TELEFON 0265/443400.

  PRIMAR,
  NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

  Bibliografia de concurs
  pentru ocuparea funcției publice referent gradul profesional superior
  din cadrul Compartimentului Protecție Civilă

  1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare,
  5. HGR nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
  6. Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate.

  PRIMAR,
  NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

 • Se angajeaza ospatar

  Restaurantul Stejaru angajeaza ospatar. Telefon: 0756103930.

 • Firma de telecomunicatii, angajam consultanti vanzari

  CANDIDATUL IDEAL:
  - Foarte bune abilitati de comunicare si ascultare activa, orientare catre client, rezultate si solutii
  - Dinamism, abilitati organizatorice
  - Cunostinte generale despre piata de telecomunicatii
  - Experienta de minim 6 luni in vanzari (constituie un avantaj).
  RESPONSABILITATI:
  - Contactarea potentialilor clienti ai companiei (75 % activitate pe teren)
  - Raportarea zilnica a rezultatelor obtinute
  - Indeplinirea targetului lunar de vanzari
  - Promovarea imaginii si prezentarea companiei in conformitate cu cerintele si standardele acesteia
  - Intocmirea evidentei zilnice si raportarea catre coordonatorul de vanzari local a fiselor de cerere servicii, chestionarelor si a formularelor feed-back efectuate
  - Urmarirea situtiei clientilor proprii pana in stadiul de instalare
  Beneficii:
  - Recompensa financiara: comision din vanzari si bonus pentru indeplinirea targetelor
  - Posibilitatea de promovare intr-una dintre cele mai importante companii din Romania
  - Training pentru dezvoltarea abilitatilor de vanzare si negociere
  - Mediu de lucru dinamic si antrenant.
  - POSTUL PESUPUNE SI MUNCA DE TEREN
  CV-URILE SE POT TRIMITE LA ADRESA: davidiu2001@yahoo.com

 • Angajam Frizer/Frizerita, Hairstylist/a, Coafeza

  Angajam Frizer/Frizerita, Hairstylist/a, Coafeza cu experienta in domeniu in Tirnaveni mai multe detalii la numarul de telefon. 0749973957 sau 0751658848