Locurile de parcare se pot rezerva până în 31 ianuarie

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, nr.62/2009, Anexa 2, prin care a fost aprobat Regulamentul de atribuire al locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din Municipiul Târnăveni, vă reamintim :
1. Solicitarea rezervării locurilor de parcare se face prin completarea unei cereri de rezervare şi a unei declaraţii pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul locului de parcare nu deţine garaj pe domeniul public.
Formularele se găsesc la sediul asociaţiilor de proprietari şi la sediul Primăriei
( Compartiment”Transport public local” şi poartă)
2. Taxa de rezervare se achită la Serviciul „Taxe şi impozite”, doar după ce se confirmă că locul de parcare solicitat este disponibil şi vă este atribuit(Compartimentul „Transport public local”, dl.Moţa.)
3. Cererea, declaraţia, chitanţa cu care s-a achitat taxa de rezervare şi permisul vechi de parcare(unde este cazul), se depun la Compartimentul „Transport public local”, dl.Moţa.
4. Pentru solicitanţii care nu au avut până în acest an loc de parcare rezervat, se ataşează şi copia după actul de identitate al proprietarului şi după talonul maşinii pentru care se face rezervarea.
5. Rezervarea se consideră finalizată numai după ce actele enumerate la pct.3 şi 4 sunt depuse la sediul Primăriei.
6. Eliberarea permisului de parcare se va ridica de la sediul Primăriei, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data prezentării chitanţei cu care s-a achitat rezervarea locului de parcare.

Termenul limită pentru rezervarea locurilor de parcare este 31 ianuarie 2017.

Începând cu 1 februarie 2017, locurile de parcare nerezervate se atribuie altor solicitanţi, în ordinea cererilor.

Primăria municipiului Târnăveni