Măsuri de prevenire a incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzit, în perioada sezonului rece

Având în vedere perioada sezonului rece care determină utilizarea mijloacelor de încălzire pentru locuinţe şi spaţii de lucru, precum şi faptul că folosirea necorespunzătoare a acestora generează incendii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureș recomandă cetăţenilor care utilizează sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a unor evenimente ce se pot solda cu mari pagube materiale sau chiar pierderi de vieţi omeneşti:
• Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
• NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
• NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
• Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
• Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;
• NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
• NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
• Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
• NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
• Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
• NU adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins;
NU lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe ori aparate de încălzire electrice).
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Mureș