Primăria municipiului Târnăveni și CRCR-ROMACT Cluj Napoca au câștigat un proiect european de 3 milioane de euro


Proiectul “ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni,
Mureș” a fost accesat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU/18/4/4.1) – „Dezvoltare
Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate” și are o valoare de 13.925.955,78 lei.
Printre activitățile care vor fi realizate și finanțate în cadrul proiectului sunt incluse aspecte
educaționale, de consiliere profesională și angajare, de antreprenoriat, servicii medicale și sociale,
precum și de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

“Proiectul va contribui, în bună măsură, la reducerea decalajelor în privința
nivelului de trai din Târnăveni. Este un proiect care ne va ajuta să îmbunătățim nivelul educațional, al
serviciilor medicale și sociale, precum și activitățile antreprenoriale din orașul nostru. Proiectul este o parte importantă din strategia municipiului Târnăveni, pe care vrem să îl
transformăm într-un oraș prietenos și într-un mediu propice vieții de familie”, a declarat Primarul
municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan.

Câteva dintre cele mai importante activități cuprinse în proiectul :
➢ 30 de copii preșcolari vor fi pregătiți pentru integrarea în sistemul de învățământ primar.
➢ 90 de copii școlari vor fi înscriși și vor continua forma de școală gimnazială, promovând în
clasa corespunzatoare vârstei.
➢ 40 de tineri/adulți își vor finaliza studiile gimnaziale obligatorii, obținând o diplomă de
absolvire de tip „a doua șansă”, emisă de Ministerul Educației.
➢ Realizarea procesului de mediere pe piața muncii pentru 300 persoane. Se vor organiza
periodic o serie de 5 târguri de carieră și locuri de muncă, la care estimăm sa participe 120 de
persoane beneficiare.
➢ 226 de persoane participă și finalizează cursurile de calificare și primesc diplome de calificare
recunoscute la nivel național.
➢ Pentru 114 persoane se va realiza procesul de angajare, acordare a subvențiilor pe o perioadă
de 12 luni, urmând ca procesul de monitorizare a menținerii locului de munca nou creat să fie
realizat pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea acordării subvenției
➢ Acordarea unui număr de 5 subvenții in valoare de 25.000 euro fiecare, pentru înființarea
afacerilor și acordarea de suport în implementarea planurilor de afaceri.
➢ Modernizarea și dotarea cu mobilier și echipamente specifice serviciilor socio-medicale a
Centrului de servicii socio-medicale de urgență cu destinație multifuncțională “Leonardo da
Vinci”.
➢ 750 de persoane vor beneficia de un pachet de servicii medico-sociale destinat persoanelor
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. În cadrul Centrului, se va dezvolta un set complex
si integrat de servicii socio-medicale la domiciliu.
➢ Reabilitarea blocului de locuințe sociale, unde vor exista 60 de gospodării.
➢ Obținerea a 38 de acte de proprietate pentru familii.
➢ Obținerea a 120 de acte de identitate definitive, 50 de certificate de naștere, 100 de acte de
stare civilă și acordarea de suport în procesul de obținere a drepturilor de asistență socială
pentru 100 de familii.