Primăria vrea fonduri nerambursabile pentru proiectul “Spune NU coruptiei – etică şi integritate în fiecare zi”

Autoritatea locală din Târnăveni intenţionează să acceseze fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional de Capacitate Administrativă pentru sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale. Obiectivul general al proiectului se referă la prevenirea corupţiei, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din Târnăveni prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupţiei, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor şi normelor de etică şi integritate precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

În cadrul proiectului se intenţionează creşterea nivelului de educaţie anticorupţie pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice.

Grupul ţintă al proiectului va fi compus din persoane în funcţii de conducere şi de execuţie care provin din autorităţi şi instituţii publice locale dar şi aleşii locali – consilieri, primar, viceprimar din Târnăveni.

Consiliul local Târnăveni a aprobat cota de cofinantare de 2% din valoare eligibila a acestui proiect care este de aproximativ de 6000 de lei. Valoarea totală a proiectului este de 299.277 de lei.

Mai multe detalii AICI.