SC ARTEMOB INTERNAȚIONAL SRL GROUP PARISOT Angajeaza pentru fabrica de mobila din TÎRNĂVENI

• SC ARTEMOB INTERNAȚIONAL SRL GROUP PARISOT
Angajeaza pentru fabrica de mobila din TÎRNĂVENI

1. CONTROLOR CALITATE

Responsabilităţi:

• controlul calităţii materiilor prime şi materialelor, verificarea reperelor şi a subansamblurilor ce intră în alcătuirea produselor de mobilă în conformitate cu desenele de execuție, a caracteristicilor de calitate și a corespunderii acestora cu caietele de sarcini ale produselor;
• urmărirea îmbunătăţirii calităţii produselor, a factorilor ce determină calitatea și non-calitatea produselor și propunerea de măsuri de remediere;
• analiza pieselor neconforme calitativ și decizie asupra destinației, în scopul reutilizării la maxim a acestora;
• urmărirea indicatorilor de calitate, întocmirea rapoartelor de calitate şi a documentelor de control, identificarea deficienţelor de calitate şi a măsurilor de remediere a acestora;
• efectuarea Testului Montaj la produsele ce urmează a fi ambalate.

Cerințele postului:

• Studii medii, avantaj profil tehnic, experiență în domeniu și industria lemnului;
• Cunoștințe de desen tehnic, capabil să lucreze cu instrumente de măsură(micrometre, comparatoare, șublere, etc);
• Persoană capabilă să lucreze în echipă, seriozitate și precizie în realizarea sarcinilor de serviciu, atenție la detalii.

2. Logisticean Gestiune flux

DESCRIEREA POSTULUI

Este persoana de legatura intre toate departamentele implicate in process
Urmareste aplicarea procedurilor logistice in cadrul fluxului de fabricatie.
Intocmeste si inregistreaza documentele de intrare-iesier , a materiilor gestionate
Supravegheaza ṣi optimizeaza nivelul stocurilor gestionate.
Pregateste si verifica documentele de livrare a marfurilor
Participa la inventarierea marfii din depozit;

CERINTELE POSTULUI

– Nivel minim de studii: liceu
– Cunostinte aprofundate MS Office
– Experienta in Logistica constituie avantaj

3. Operator CNC , Reglor Linie

Obiectivul postului:
Reglarea , programarea si operea utilajelor de productie .
Responsabilități:
• Operarea diferitelor masini (CNC ) utilizate in procesul de fabricatie , asigurarea bunului mers al procesului de fabricatie .
• Executa reperele conform desenului tehnic;
Cerinte minime
• Studii medii sau superioare – ( profil tehnic )
• Constituie avantaj – alte atestate si calificari profesionale;
• Cunostinte operare pe calculator
• Disponibilitatea de a lucra in schimburi
Ofertă (bonusuri, beneficii):
• Pachet salarial brut (2000-3000 RON ) negociabil in functie de competente
• Formare profesionala asigurata la locul de munca
• Echipa profesionista, mediu de lucru dinamic si provocator intr-o companie multinational

4. Fochist
Descrierea postului
Respectă instrucţiunile de exploatare a centralei termice (gaz și rumeguș)
Îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire
Execută reparaţiile şi lucrările de întreţinere necesare instalaţiilor din dotare
Răspunde de ordinea, curăţenia şi igienizarea centralelor termice şi în jurul acestora
Verifică în permanenţă starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii corespunzători
Sprijină instalatorii în remedierea defecţiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparaţii la instalaţia termică
Se respectă graficul privind orele de distribuire a căldurii
Cerinte
Studii de specialitate si autorizatie ISCIR pt cazane apa calda
Experienta in domeniu minim 1 an
Constituie avantaj experienta/studii instalatii de incalzire

5. Tehnician electro-mecanic
Descrierea postului
Executa activitatile de intretinere preventiva, conform fiselor primite.
Executa operativ reparatiile corective la masini, instalatii interioare de transport, carucioare si role de transport intern, precum si la instalatiile de exhaustare din interiorul UAP.
Raspunde de buna functionare a dispozitivelor de securitate ale masinilor.
Cerinte
Cunostinte de electricitate, mecanica, lacatuserie, pneumatica si hidraulica
Absolvent liceu electromecanic sau electrotehnic
Activitate de service si mentenanta
Experienta minim 1 an in activitate de service si mentenanta echipamente complexe
Aptitudine generală de învăţare
Atenţie concentrată
Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte
Seriozitate, disciplina, organizat, responsabil, conformist, ordonat, eficient, practic
Lucru in echipa si orientarea către atingerea obiectivelor organizaţionale

Constituie avantaj: cunostinte temeinice de automatizari si electronica
cunostinte limba franceza sau engleza

TE AȘTEPTĂM IN ECHIPA NOASTRĂ , Trimite CV-ul
• La sediul societății din Tîrnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr. 50, jud. Mureș
• Sau la email: cbalas@artemobinternational.com
• Informatii la Telefon 0722116800 .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.