125.919 beneficiari ai programului de ajutorare a persoanelor defavorizate, în Mureş

alimente

Ministerul Fondurilor Europene a comunicat miercuri, 08.06.2016, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş încheierea tuturor contractelor de furnizare POAD 2015/2016, inclusiv pentru lotul care cuprinde judeţele Alba, Mureş şi Sibiu.
La nivelul ministerului se pregătesc acordurile de colaborare între acesta şi Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, iar furnizorul desemnat în urma licitaţiei pregăteşte graficele de livrare a pachetelor cu ajutoare alimentare, la adresele indicate de primării.
La nivelul judeţului Mureş, vor fi distribuite în următoarele săptămâni, prin programul POAD 2015/2016, un număr de 251.832 de cutii cu ajutoare alimentare, către 125.919 beneficiari.
Cei mai mulţi beneficiari sunt la nivelul Târgu Mureşului – 10.003, Reghinului – 6.487, Bandului – 3.935 şi Târnăveniului – 3.861.
Fiecare beneficiar va primi câte 2 pachete cu ajutoare alimentare, fiecare dintre acestea conţinând 1 kilogram de făină, 1 kilogram de zahăr, 1 kilogram de orez, 2 kilograme de mălai, 2 litri de ulei, 400 de grame de paste făinoase, o pungă de 500 de grame de fasole boabe şi câte o conservă cu carne de vită, pateu ficat porc şi respectiv pastă de tomate.

Potrivit HG 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, beneficiarii ajutoarelor alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 450 lei/lună;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 450 lei/lună;
f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 450 lei/lună.