44 DE CETĂȚENI STRĂINI ILEGAL ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Serviciul pentru Imigrări al judeţului MUREŞ a desfăşurat pe parcursul anului 2014, o serie de activităţi, potrivit competenţelor.

Astfel, la sfârşitul anului 2014, în evidenţele Serviciului Imigrări Mureş se aflau înregistraţi un număr de 2193 cetăţeni din state terţe şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 80 ţări ale lumii.

Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Mureş, provin din: Ungaria (364), Italia (318), Germania (244), Suedia (168), Republica Moldova (146), Turcia (134) şi Olanda (102).

În ceea ce priveşte admisia în România în anul 2014 au fost depuse 41 cereri pentru avizare de invitaţii, 21 în scop de vizită şi 20 în scop de afaceri, dintre care 35 au fost avizate pozitiv iar 6 cereri au fost respinse.

Potrivit competenţelor, în anul 2014 au fost primite 17 cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi, dintre care 14 au fost soluţionate favorabil întrucât au fost îndeplinite condiţiile legale, iar 3 au fost soluţionate negativ.

În perioada analizată au fost primite la ghişeul serviciului 654 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau pe termen lung, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţă, sau cereri de reîntregire a familiei, invitarea in Romania a unor cetateni din tari cu potential migrator, obtinerea de autorizatii de munca pe teritoriul Romaniei, etc., dintre care pentru state terţe un număr de 240 cereri, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 414 cereri.

Ca urmare, au fost emise 652 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi pe termen lung pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor români şi membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru, în anul 2014, lucrătorii Serviciului pentru Imigrări Mureş au depistat cu şedere ilegală un număr de 44 cetăţeni străini, dintre care 28 au fost puşi în legalitate prin prelungirea dreptului de şedere, iar 16 au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României prin emiterea unor decizii de returnare sau returnaţi direct la frontiera. Străinii depistaţi provin din ţări ca: R.Moldova, Turcia, Canada, Serbia, S.U.A., Tunisia, Ucraina, Israel, Brazilia, Filipine, Senegal, Camerun, India.

Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 17900,00 lei.

De asemenea în evidenţele serviciului figurează un număr de 29 străini faţă de care s-a început urmărirea penală pentru infracţiuni comise în special pe linie de circulaţie şi în domeniul economic.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de inspectorat general, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări constituie un serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Numerele de telefon ale Serviciului Imigrări Mureş la care cetăţenii pot apela pentru orice aspecte legate de regimul juridic al străinilor sunt: 0265/202363, 0265/202361 şi fax: 0265/202596.

Serviciul pentru Imigrări al judeţului Mureş