7 programe de formare profesională vor începe în luna iunie 2021, în județul Mureș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş intenţionează să organizeze până la 30iunie 2021, 7 programe de formare profesională în următoarele meserii şi ocupaţii :

1)     Inspector resurse umane;

2)     Contabil;

3)     Ajutor bucătar– 2 cursuri( Petelea şi Sânger);

4)     Ingrijitori spaţii verzi;

5)     Femeie de serviciu ;

6)     Lucrător în comerţ.

Serviciile de formare profesională asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, beneficiază GRATUIT de CURSURI de iniţiere/ calificare/ specializare/ perfecţionare următoarele categorii de persoane:

  • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidențele agenţiei (șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați);
  • Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele ANOFM și care se regăsesc în una dintre următoarele situații: sunt șomeri; sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare; au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii etc.Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele ANOFM și care se regăsesc în una dintre următoarele situații: sunt șomeri; sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare; au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii etc.persoanele private de libertate  – până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării;
  • persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indicatorul social de referință și care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
  • persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului de maternitate pentru creşterea copilului ;
  • persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

În cursul anului 2021, agenția a organizat 10 programe de formare profesională, la care au fost cuprinşi un număr de 181 şomeri.

99 persoane s-au încadrat în muncă în urma absolvirii programelor de formare profesională la care au participat.

Informații suplimentare despre cursurile organizate de AJOFM Mureș se pot obține la telefon 0265/263760, interior 115, persoană de contact doamna Boar Adela, oferta cursurilor de formare profesională se poate vizualiza pe www.anofm.ro, selecție AJOFM Mureș, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREŞ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.