7 programe de formare profesională vor începe în luna noiembrie 2020, în județul Mureș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş intenţionează să organizeze până la 30 noiembrie 2020, 7 programe de formare profesională în următoarele meserii şi ocupaţii :
Bucătar; Expert achiziții publice; Barman; Cameristă; Pizzar; Frizer și Administrator pensiune turistică.

Serviciile de formare profesională asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.
Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, beneficiază GRATUIT de CURSURI de iniţiere/ calificare/ specializare/ perfecţionare următoarele categorii de persoane:
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidențele agenţiei (șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați);
persoanele private de libertate – până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării;
persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indicatorul social de referință și care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului de maternitate pentru creşterea copilului ;
persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

În cursul anului 2020, agenția a organizat 15 programe de formare profesională, la care au fost cuprinşi un număr de 235 şomeri.
225 persoane s-au încadrat în muncă în urma absolvirii programelor de formare profesională la care au participat.
Informații suplimentare despre cursurile organizate de AJOFM Mureș se pot obține la telefon 0265/263760, interior 115, persoană de contact doamna Boar Adela, oferta cursurilor de formare profesională se poate vizualiza pe www.anofm.ro, selecție AJOFM Mureș, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREŞ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.