A APĂRUT ANUARUL LICEULUI TEORETIC

A apărut noul număr al anuarului Liceului Teoretic “Andrei Bârseanu” din Târnăveni. Redactat în perioada decembrie 2012 – martie 2013, anuarul conţine oferta educaţională, păreri ale elevilor şi profesorilor despre activitatea anului şcolar trecut, rezultatele obţinute în anul şcolar 2011 – 2012 şi structura claselor şi a personalului din anul şcolar 2012-2013. Ediţia este prefaţată de intervenţii ale inspectorului şcolar general prof. Ştefan Someşan şi ale primarului municipiului Sorin Megheşan.
Coperta 4 conţine o imaginea realizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, imagine acceptată şi publicată pe site-ul oficial al World Water Day (www.unwater.org)