AFISAJUL STRADAL TREBUIE AUTORIZAT

Agentii comerciali sunt obligati sa afiseze firmele si reclamele numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, in locurile, conditiile grafice si coloristica aprobate. Folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj se face numai dupa achitarea taxei de afisaj si numai in locurile aprobate. Se interzice lipirea de afise si reclame in locurile neautorizate. Cei care nu respectă aceste reglementări ale Consiliului Local Târnăveni sunt pasibili de amendă.