AI UN TALENT, EŞTI RECOMPENSAT !

Vrem să ne cunoaştem tinerele valori, vrem să le recompensăm ! Adresăm pe această cale o invitaţie tuturor celor care vor să sprijine această iniţiativă din dorinţa de a motiva elevii spre studiu, implicare socialǎ şi performanţǎ în orice preocupare extraşcolarǎ aleasǎ de ei, dar şi pentru a da posibilitatea comunitǎţii noastre de a-şi cunoaşte valorile tinere, de a şti cine poate sǎ ne reprezinte, cine pot fi adevǎratele modele pentru tinerii noştri, cu cine ne putem mândri şi cui încredinţǎm viitorul urbei noastre. În acest scop Primăria Municipiului Târnăveni, Asociaţia „Amiciţia” şi portalul „Tirnaveni.ro” au iniţiat o campanie de promovare a valorilor locale. Concursul pentru tinerii merituoşi ai municipiului Târnăveni are scopul de a populariza şi încuraja pe cei ce au preocupǎri de studiu şi implicare socialǎ. Se poate înscrie orice elev care frecventeazǎ o şcoalǎ din Târnǎveni şi are preocupǎri care se înscriu în criteriile menţionate în fişe. Campania se adreseazǎ în special elevilor din clasele 7-12, dar nu sunt excluşi nici alţi candidaţi dacǎ performanţele lor se înscriu în punctajul criteriilor din formularul de aplicaţie. Inscrierea se poate face prin completarea formularului (vezi formularul), Formularul se descarcă de pe internet, se completează şi se trimite la adresa de email: office @ tirnaveni.ro, direct sau prin poştǎ la adresa: Asociaţia Amiciţia, Cart.Păcii, Bl.2 L, parter. Câştigǎtorii vor primi premii în bani, sumele urmând a fi publicate pe portalul www.tirnaveni.ro, dupǎ evaluarea candidaţilor şi în funcţie de fondurile care se vor colecta prin diverse moduri (sponsorizǎri, concerte umanitare susţinute de Corala „Amicii”, etc.). Se intenţioneazǎ a se acorda trei premii (I,II,III) şi trei menţiuni. Fişele se primesc pânǎ la data de 1 mai 2013.