AMENZI DE PÂNĂ LA 2500 DE LEI PENTRU ARDEREA NESUPRAVEGHEATĂ A MIRIŞTILOR

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. În anul 2013, serviciile profesioniste şi cele voluntare pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate şi au intervenit pentru înlăturarea şi limitarea efectelor a 53 situaţii provocate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor menajere, pe teritoriul judeţului Mureş. Au fost afectate suprafețe importante de teren, uneori chiar culturi sau mijloace de comunicații. In total au ars peste 120 ha. Pentru informarea cetăţenilor trebuie amintite câteva reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis: în perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă; vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii; arderea se execută numai pe timp de zi; arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu necesită obţinerea permisului de lucru cu foc.