AMENZI DE PÂNĂ LA 2500 DE LEI PENTRU ARDEREA NESUPRAVEGHEATA A VEGETAȚIEI USCATE

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
În multe cazuri, cetăţenii ard miriştile ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor de animale sau depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării şi anexele acestora. Nerespectarea măsurilor specifice are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Pentru informarea cetăţenilor sunt reamintite câteva reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis:
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată.
Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate.
Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii.
Arderea se execută numai pe timp de zi.
Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu necesită obţinerea permisului de lucru cu foc.
Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.