AMENZI PENTRU COMERŢUL AMBULANT NEAUTORIZAT

Vanzarea produselor si a marfurilor de orice fel prin tonete, tarabe si comert ambulant este admisa numai cu autorizatie, in locurile si cu mijloacele de expunere stabilite de organele primariei. La fel şi vanzarea si cumpararea de catre cetateni a obiectelor uzate este permisa numai in incinta pietelor autorizate in acest sens si in zilele stabilite sau prin unitatile autorizate. Este interzisa vanzarea produselor agroalimentare in afara locurilor special amenajate. Se interzice şi folosirea mijloacelor de masurare proprii in piete si oboare fara buletin de verificare metrologica valabil. Mijloacele de masurare utilizate de catre persoanele fizice si juridice pentru determinarea cantitatii produselor vor fi astfel asezate incat informatiile furnizate sa fie clare si vizibile pentru consumatori. Masurile au fost aprobate de Consiliul Local Tarnaveni in luna noiembrie a anului trecut.