Amenzi pentru munca la negru+

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii septembrie 2018, au fost efectuate 47 de acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă.

Aspectele vizate de către inspectorii de muncă au fost respectarea legislației muncii în vigoare, respectiv identificarea muncii nedeclarate și fără forme legale, respectarea repausului săptămânal, munca de noapte, transmiterea datelor în revisal în termenul legal. Cu ocazia acestor verificări au fost identificate 12 persoane care lucrau fără forme legale și 10 persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 36 agenți economici, din care 9 agenți economici au fost sancționați pentru muncă nedeclarată. Cu ocazia acestor verificări inspectorii de muncă au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale, din care 29 avertismente şi 20 amenzi în cuantum de 318800 lei și s-au dispus 162 de măsuri obligatorii, pentru deficienţele constatate.

Domeniile de activitate ale angajatorilor în care au fost identificate persoane care prestau activitate fără forme legale sunt:
– Restaurante, fabricarea mobilei, activități medicale, cultivare struguri, construcții, brutărie, colectare deșeuri, transporturi cu taxiuri, agenție de turism.
În cursul lunii septembrie 2018 s-a desfășurat Campania pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, o zi pe săptămână, în unități care au ca obiect de activitate: colectarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialeler reciclabile și extracția petrișului și nisipului, precum și în domeniul prestărilor de servicii. Au fost efectuate 9 controale, fiind sancționați 9 angajatori, din care unul pentru utilizarea muncii nedeclarate. A fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă. Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, din care 10 avertismente și 3 amenzi în valoare de 23000 lei și s-au dispus 39 de măsuri.

În perioada 24 – 28 septembrie 2018 s-a desfășurat Campania Națională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011 în domeniile prevăzute la art. 13 și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin munca în aceste domenii. Au fost efectuate 5 controale, fiind sancționați 5 beneficiari. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, din 5 amenzi în valoare de 34000 lei și s-au dispus 10 de măsuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.