AMENZI PENTRU POLUAREA APEI

Consiliul Local Târnăveni a stabilit amenzi pentru cei care poluează apa şi nu utilizează raţional reţelele. Se interzice aruncarea in apele de pe teritoriul municipiului a cadavrelor de animale, deseurilor si reziduurilor solide sau lichide din gospodariile cetatenilor cat si a celor provenite din activitatea productiva. Este interzisa spalarea vehiculelor de orice fel in apele curgatoare. De asemenea se interzice spalarea covoarelor, scaldatul, pescuitul si pasunatul in zona uzinei de apa. Se interzice repararea si intretinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, pe domeniul public. Se interzice deteriorarea sub orice forma a cismelelor de baut apa si a fantanilor arteziene.
Pentru asigurarea utilizarii rationale a retelelor edilitare de apa si canalizare, locuitorii, persoanele responsabile din unitati si asociatiile de locatari/proprietari au urmatoarele obligatii:
– sa ia masuri pentru buna intretinere si reparare a instalatiilor de apa si canalizare din cladirile pe care le au in folosinta sau in proprietate, operatiile de mai sus se executa imediat dupa producerea defectiunilor, respectand intocmai termenul stabilit prin somatii date de angajatii de resort din cadrul firmei prestatoare de servicii si /sau primariei, iar in cazul locatarilor si de presedintele ori de imputernicitul asociatiei respective.
– Sa nu deterioreze instalatiile exterioare de apa si de canalizare de orice fel
– Sa execute lucrari de legare a instalatiilor de apa sau canalizare la reteaua publica respectiva, direct sau prin prelungirea instalatiilor existente, numai cu aprobarea prealabila a firmei prestatoare de servicii si prin instalatori autorizati pentru aceste lucrari
– Sa foloseasca apa potabila numai pentru satisfacerea stricta a necesitatilor carora le este destinata si sa evite lasarea deschisa a instalatiilor de apa de care se servesc.