ANAF începe operațiunea pentru impozitarea meditațiilor, chiriilor și activităților de înfrumusețare

Agenția Națională de Administrare Fiscală intensifică, în anul 2022, activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, manifestându-și în acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin.

Acum, ANAF a lansat trei proiecte-pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicate persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre obligațiile fiscale. Obiectivele acestora sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili: cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații; persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor; persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și întreținere corporală.

ANAF începe operațiunea pentru impozitarea meditațiilor, chiriilor și activităților de înfrumusețare at

Citește articolul complet