ANUL TRECUT 9,4 % DIN HOTĂRÂRILE JUDECĂTORIEI AU FOST ATACATE PRIN APEL SAU RECURS

Din cele 2002 hotărâri pronunţate în anul 2012 de Judecătoria din Târnăveni, a fost exercitată calea de atac a apelului sau recursului împotriva unui număr de 181 hotărâri, 126 fiind în materie civilă şi 55 în materie penală, ponderea atacabilităţii hotărârilor fiind de 9,4 %, 6,77 % în materie civilă şi 37,98 % în materie penală. Împotriva a 55 hotărâri penale s-a exercitat calea de atac a recursului, 7 fiind formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni. Faţã de anul 2011 numãrul recursurilor declarate în materie penală a scăzut. În materie civilă s-a exercitat calea de atac a apelului sau recursului împotriva a 126 hotărâri pronunţate. În anul 2012 s-au soluţionat în căile de atac 178 cauze fiind casate un număr de 18 hotărâri, indicele de schimbare fiind de 2,94%. Principalele motive de casare au fost : practica neunitară, instabilitate legislativă, aplicarea greşită a dispoziţiilor legale, nerezolvarea tuturor petiţiilor de cerere, individualizarea judiciară a pedepselor, se precizează în bilanţul Judecătoriei Târnăveni pe anul 2012.