Anunț de participare la procedură proprie de achiziție servicii catering

FUNDATIA BUCKNER cu adresa: Mun. Târgu Mureș, Bul. 1848, nr. 28/33, jud. Mureș, telefon: 0365443773, e-mail: office@buckner.ro, anunță intenția de a achiziționa servicii de catering, cod CPV 55524000-9, pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL, PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033, in vederea asigurarii unei mese calde zilnic pentru beneficiarii care participa la activitatile educationale din cadrul proiectului avand ca sursa de finatare Granturile SEE.

Ofertanții interesați sunt invitați pentru exprimarea în scris a interesului pentru participarea la procedura de atribuire proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică.

Depunerea ofertelor se face la Biroul Centrului de Zi Buckner din Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 160, jud. Mureș, et. 1, în intervalul orar 8:00-16:00.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare și documentația de atribuire pot fi accesate pe pagina de internet a Fundației, la următorul link:

http://nou.buckner.ro/index.php/2022/05/17/anunt-de-participare-la-procedura-proprie-de-achizitie-servicii-catering/