Anunţ de participare

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, jud. Mureș, P-ța Primăriei nr.7, cod fiscal 4323535, tel.0265-443400, fax.0265-446312, e-mail office@primariatarnaveni.ro:

Invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Educație, Știință / Sport / Asistență socială, pe anul 2021, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: Bugetul local al municipiului Târnăveni; Valoare totală: 60.000 lei.
  Cultură, Educație, Știință: 40.000 lei
  Sport: 5.000 lei
  Asistență socială: 15.000 lei
 3. Durata proiectelor: anul 2021.
 4. Solicitarea documentaţiei de finanţare nerambursabilă:
  Documentaţia de finanţare nerambursabilă se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni, www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni- Legea 350/2005), începând cu data de 16.06.2021.
 5. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 15 iulie 2021, ora 15.
 6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei nr.7, Birou Registratură.
 7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 16 iulie 2021 – 30 iulie 2021. Prezentul Anunț de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României – partea a VI-a – nr.112/14.06.2021. PRIMAR, MEGHEȘAN NICOLAE SORIN

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.