ANUNŢ PUBLIC PRIVIND SOLICITARE ACORD DE MEDIU  pentru proiectul ”Realizarea reţelei de canalizare menajeră în localitatea aparţinătoare Bobohalma”       

                 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Realizarea reţelei de canalizare menajeră în localitatea aparţinătoare Bobohalma, municipiul  Târnăveni, judeţul Mureş, propus a fi amplasat în sat Bobohalma şi str. Horea, intersecţie str. Turnişor, nr.5, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul  A.P.M. Mureş, din Târgu Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 900-1500 şi marţi – vineri între orele 900-1200 şi la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, în zilele de luni-vineri între orele 800-1400.     

Observaţiile publicului se primesc zilnic la la sediul  A.P.M. Mureş, din Târgu Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 900-1500 şi marţi – vineri între orele 900-1200 .