AQUASERV SCHIMBĂ CONTRACTELE. VEZI DESPRE CE ESTE VORBA

Noile modele ale Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A, vor fi suspse votului consilierilor mureșeni, joi, 18 iunie.

Operatorul are obligația încheierii unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu fiecare utilizator, persoană fizică sau juridică, căruia îi furnizează astfel de servicii.

Contractul de furnizare/prestare, stabilește relațiile dintre utilizatori și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică situată pe domeniul public, delimitate de căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, și de căminul de racord, pentru preluarea apelor uzate menajere și pluviale la canalizare.