Arderea miriștilor și a vegetației uscate se face doar cu respectarea legii


Având în vedere că arderea
produce daune materiale semnificative
Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș împreună cu Instituția Prefectului
Mureș, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Garda de Mediu
cunoștință următoarele prevederi:
Prin Ordinul Prefectului nr. 126/13.04.2020
obligatorie punerea în aplicare a măsurilor pentru evitarea producerii situa
generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale. Prevederile din anexa
acestui ordin au fost transmite tuturor primăriilor din jude
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
reaminteşte fermierilor din judeţul
miriştilor, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile, precum şi arderea vegetaţiei
pajiştilor permanente, ceea ce reprezintă
cererilor de plată la APIA, în ceea ce priveşte respectarea normelor de ecocondiţionalitate,
respectiv a bunelor condiţii agricole şi de mediu
totală sau parțială, a sprijinului financiar acordat prin intermediul instituției noastre.
Aceste fapte atrag sancţiuni drastice
care pot ajunge chiar la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru anul în curs
funcţie de amploarea (răspândirea la terenuri sau exploata
a urmărilor produse. Gravitatea
iar elementul intențional al arderilor atrage efectuarea controlului APIA la toate parcelele
fermei, inclusiv cele neafectate de astfel de fapte.
Nu in ultimul rând, ne bazăm pe responsabilita
voluntară a acestora, astfel încât să conştientizeze
care le produc asupra terenurilor, mediului î
in egală măsură, să evalueze corect riscurile la care se supun prin încălcarea interdicţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare, nu numai din perspectiva pierderii subven
dar și a altor tipuri de răspundere juridică posibilă, contravențională sau penală
instituțiile abilitate în acest sens.
Totodată, având în vedere numeroasele arderi de vegeta
urmare a lucrărilor de primăvară,
știlor și a vegetației uscate se face doar cu respectarea legii
că arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale
produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești, Inspectoratul pentru
ții de Urgență „Horea” al județului Mureș împreună cu Instituția Prefectului
ș, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Garda de Mediu
ștință următoarele prevederi:
ctului nr. 126/13.04.2020, la nivelul jude
obligatorie punerea în aplicare a măsurilor pentru evitarea producerii situa
știlor, vegetației uscate și a resturilor vegetale. Prevederile din anexa
ui ordin au fost transmite tuturor primăriilor din județul Mureș.
Intervenţie pentru Agricultură – APIA Centrul Judeţean
reaminteşte fermierilor din judeţul Mureş despre faptul ca este strict interzisă arderea
resturilor vegetale de pe terenurile arabile, precum şi arderea vegetaţiei
, ceea ce reprezintă încălcarea angajamentelor asumate la depunerea
cererilor de plată la APIA, în ceea ce priveşte respectarea normelor de ecocondiţionalitate,
respectiv a bunelor condiţii agricole şi de mediu – GAEC 6.2, care condi
țială, a sprijinului financiar acordat prin intermediul instituției noastre.
Aceste fapte atrag sancţiuni drastice prin aplicarea de reduceri la sumele autorizate la plată,
excluderea de la plata sprijinului financiar pentru anul în curs
funcţie de amploarea (răspândirea la terenuri sau exploatații învecinate) şi
a urmărilor produse. Gravitatea faptei este întotdeauna mare, indiferent de suprafa
țional al arderilor atrage efectuarea controlului APIA la toate parcelele
fermei, inclusiv cele neafectate de astfel de fapte.
ne bazăm pe responsabilitatea fermierilor, și facem apel la conformarea
voluntară a acestora, astfel încât să conştientizeze efectiv pericolul si efectele dăunătoare pe
c asupra terenurilor, mediului înconjurător, sănătăţii oamenil
să evalueze corect riscurile la care se supun prin încălcarea interdicţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare, nu numai din perspectiva pierderii subven
și a altor tipuri de răspundere juridică posibilă, contravențională sau penală
țiile abilitate în acest sens.
Totodată, având în vedere numeroasele arderi de vegetație apărute în ultima perioadă ca
urmare a lucrărilor de primăvară, Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu a transmis tuturor UAT – urilor aparținătoare județului Mureș o adresă prin care se
solicită primarilor, conform competențelor pe care le au, să ia toate măsurile necesare pentru a
identifica persoanele care săvârșesc astfel de fapte în vederea evitării apariției de situații de
incendieri ilegale de vegetație, știut fiind faptul că, în confirmate cu prevederile art. 94, alin 1,
lit. n din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului arderea miriștilor și a vegetației uscate
se poate face doar în situații speciale, cu acordul Agenției pentru Protecția Mediului și cu
informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, dacă pe acel
teren a fost identificată o boală, confirmată de Direcția Fitosanitară.
Conform ordinului nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea
miriști, vegetației uscate și resturilor vegetale.
Arderea miriştii ori a vegetaţiei uscate este interzisă fără obţinerea în prealabil a
permisului de lucru cu foc de la primărie, fără a asigura supravegherea, fără a lua măsuri de
împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce
urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor de animale sau depozitelor de
furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării şi anexele acestora.
În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor,
constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea
resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea
permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care
favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.