ASTOR COM ŞI CITADIN PREST VOR DESZĂPEZI ZONA GĂNEŞTI

În premieră în acest an, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş va exista un serviciu care va monitoriza în permanenţă starea drumurilor judeţene. În urma licitaţiei desfăşurate în data de 16.10.2012, prestatorii serviciului de deszăpezire în judeţul Mureş sunt următorii:
– SC Citadin Prest SA – zona Sîncrai
– SC Salubriserv SA – zonele Reghin, Sighişoara şi Gorneşti
– Asocierea SC Astor Com SRL cu SC Citadin Prest SA – zona Găneşti
– SC Drumuri şi Poduri Mureş SRL – zonele Şăulia şi Miercurea Nirajului
În baza celor şapte acorduri-cadru de servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene (semnate pentru perioada 2012-2016), Consiliul Judeţean Mureş a încheiat în 14 noiembrie 2012 primele contracte subsecvente cu firmele prestatoare pentru întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2012 – 2013, pentru fiecare dintre cele 7 zone ale judeţului. Valoarea totală cu TVA a acestora este de 531.699,60 lei. La Târnăveni deszăpezirea va fi realizată de operatorul local de salubritate.