ATENTIE LA ANVELOPELE DE IARNA

Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaţã sau polei fãrã ca acesta sã fie dotat cu anvelope de iarnã, iar în cazul autovehiculului de transport marfã cu o masã totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului auto, fãrã ca acestea sã fie echipate cu anvelope de iarnã pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fãrã a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 630 şi 1400 lei, măsura fiind însoţită şi de reţinerea certificatului de înmatriculare. Totodată, în cazul provocării unui accident sau blocaj rutier pe un drum acoperit cu gheaţă, zăpadă sau polei, lipsa anvelopelor de iarnă atrage şi suportarea daunelor provocate infrastructurii rutiere şi a costurilor de eliberare a drumului.
Altfel spus, Ordonanţa nr. 5/2011, care a intrat în vigoare la data de 01.11.2011, prevede obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă după cum urmează:
– pe toate roţile, pentru autoturisme şi autovehicule comerciale uşoare, cu masa maximă autorizată sub 3,5 tone, dacă pe şosea este zăpadă, gheaţă sau polei;
– pe axa (sau axele) de tracţiune, pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de 9 locuri şi a celor destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, dacă pe şosea este zăpadă, gheaţă sau polei. În lipsa anvelopelor de iarnă, pentru aceste categorii de autovehicule este obligatorie folosirea lanţurilor sau altor echipamente antiderapante omologate pe axa(sau axele) de tracţiune.
Intervalul de aplicare corespunde perioadei în care în România pot fi întâlnite zăpadă şi gheaţă pe şosele, fără a delimita acest interval din punct de vedere calendaristic. Practic, la modul general, acestea sunt necesare de la jumătatea lui octombrie până la începutul lunii aprilie, dar trebuie să se ţină cont de zona unde se circulă, zonele montane având un sezon de iarnă mai lung decât cele de la câmpie.
În acest context, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt acceptate ca anvelope de iarnă, anvelopele “all seasons” inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia “all seasons”.