ATENŢIE LA ARDEREA MIRIŞTILOR

Odată cu instalarea caniculei din aceste zile, a crescut şi riscul declanşării incendiilor nesupravegheate de pe mirişti. Arderea miriştilor se face numai cu acceptul organelor de mediu şi pe baza permisului de lucru cu foc eliberat de primar sau de şeful SVSU, conform art. 16 lit. e din OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, cei care se fac vinovaţi de incendierea miriştilor vor fi amendati cu o amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 de lei. Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc. fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.