ATENŢIE LA MIZERIA DE PE TROTUARE

Proprietarii, administratorii sau chiriaşii persoane fizice sau juridice au obligaţia de a curăţa trotuarul pe porţiunea din dreptul imobilelor şi a terenurilor pe care le deţin cu excepţia cazurilor în care efectuarea lucrării a fost contractată cu o firmă prestatoare de servicii, operatorul serviciului de salubrizare. Persoanele angajate de asociaţiile de proprietari pentru salubritate au obligaţia de a efectua şi menţine permanent curăţenia trotuarelor, aleilor, zonelor verzi şi a zonelor destinate depozitării containerelor din cartiere. Firma prestatoare de servicii are obligaţia de a respecta în calitate de executant contractele încheiate cu persoanele fizice, juridice şi primărie pentru menţinerea curăţeniei, inclusiv locul de depozitare al containerului. Este interzisă măturarea pe trotuar sau pe stradă a apei murdare şi resturilor provenite din curăţarea magazinelor, localurilor sau locuinţelor. De asemenea este interzisă măturarea sau aruncarea prafului şi gunoiului pe rigole, taluze, şanţuri, în albii sau pe malurile cursurilor de apă, pe partea carosabilă a arterei de circulaţie. Personalul din cadrul firmei prestatoare de servicii încredinţat cu întreţinerea reţelei stradale de canalizare are obligaţia de a desfunda gurile de scurgere ale apei ori de câte ori este nevoie. Amenzile pentru nerespectarea acestor prevederi sunt pentru persoanele fizice cuprinse între 70 şi 140 de lei iar pentru firme între 340 şi 760 de lei.