ATENȚIE: NU APELAȚI LA FISCUL DIN VÂLCEA !

În cazul în care sunt executaţi silit de finanţe şi se află într-o situaţie de sistare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti, contribuabiliii trebuie să se adreseze doar administraţiilor fiscale teritoriale din judeţul de care aparţin. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş a venit cu această precizare deoarece mulţi contribuabili se adresează Unităţii de Imprimare Rapidă din cadrul Direcţei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea care sunt trimişi apoi la administraţiile financiare de care aparţin. Unitatea de Imprimare Rapidă din cadrul Direcţei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea prelucrează acum informaţiile primite electronic de la unităţile fiscale teritoriale din toată ţara. Unitatea tipăreşte şi transmite contribuabililor şi băncilor comerciale centrale adresele de înfiinţare a popririlor, precum şi deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită.