ATESTATUL IA LOCUL CERTIFICATULUI DE PRODUCĂTOR AGRICOL

Începând cu data de 1 mai 2015, producătorii agricoli, persoane fizice, care vor să comercializeze produse din propria grădină, sunt obligați să obțină un atestat de producător, care va înlocui actualul certificat de producător!

Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil doar pentru titularul acestuia, care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. Documentul va cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de primăriile locale pe a căror rază se află terenul (ferma sau gospodăria).

Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii, cu condiția să fie vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului. Documentul se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritățile vor verifica, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și pe baza celor din teren, dacă există suprafețele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

După obținerea atestatului, agricultorii persoane fizice vor putea să își vândă produsele, fie în piață, fie altor comercianți, însă numai pe baza carnetului de comercializare, care va funcționa precum un chitanțier.

Atenție! Vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă.

Același act normativ stabilește că producătorii agricoli sunt obligați să afișeze la locul de vânzare eticheta de produs, care va conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii și prețul de vânzare.

Producătorii care nu vor ține cont de regulile privind atestatul și carnetul de comercializare riscă amenzi cuprinse între 200 de lei (pentru nerespectarea regimului de utilizare al filelor) și 22.500 de lei (în cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un atestat de producător valabil și un carnet de comercializare a produselor).

Sursa: Cuvantul Liber