De interes

Au fost înlocuite normele cu privire la reabilitarea blocurilor

Modalitatea prin care se va cere reabilitarea blocurilor se schimbă. Astfel că prin noile norme s-a stabilit că interacțiunea beneficiarilor cu autoritățile, respectiv încărcarea documentelor aferente programului, se va face online, prin „investitii.mdlpa.ro”.

Care sunt clădirile care pot beneficia de reabilitare

În programele locale vor putea fi incluse și:

  1. blocuri de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005;
  2. blocuri de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local;
  3. locuințe sociale și celelalte unități locative, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea altor subiecte de drept și în administrarea autorităților deliberative ale administrației publice locale, conform legii, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;
  4. locuințe unifamiliale, realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor;
  5. locuințele de la anterioarele două puncte expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care s-au executat lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, la data includerii în programul local.

Au fost înlocuite normele cu privire la reabilitarea blocurilor at

Citește articolul complet