AU ÎNCEPUT INCENDIILE DE VEGETAȚIE

În perioada 28 februarie – 02 martie 2014, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș a fost solicitat pentru a interveni la un număr de nouă incendii de vegetație uscată și furaje în municipiile Sighișoara, Reghin, Târnăveni, precum și în localitățile Hetiur, Mureni, Sângeorgiu de Pădure, Batoș și Călimănești.
La stingerea incendiilor au participat pompieri militari din cadrul Detașamentelor Sighișoara și Reghin, Secției Târnăveni, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sângeorgiu de Pădure cu mijloace de primă intervenție.
Ca urmare a producerii evenimentelor, a căror cauză probabilă a constituit-o focul deschis în spații deschise, au ars aproximativ 40 ha de vegetație uscată.

– Reguli ce trebuiesc respectate la igienizarea terenurilor de vegetaţia uscată –

Pentru informarea cetăţenilor reamintim câteva reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis:
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate;
Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii;
Arderea se execută numai pe timp de zi;
Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu necesită obţinerea permisului de lucru cu foc;
Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r. şi s. din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.