AVEM TAXE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC LA FESTIVAL

Consiliul local a aprobat taxele de ocupare a domeniului public pentru persoanele fizice și juridice participante la manifestarea Zilele Municipiului Târnăveni.
1.Pentru activități de alimentație publică 20 de lei/mp/zi
2.Pentru comercializarea de produse alimentare 15 lei/mp/zi
3.Pentru comercializarea de produse nealimentare sau amplasarea de obiecte de joacă 10 lei/mp/zi
Sunt scutiți de la aceste taxe creatorii populari, artizanii și artiștii plastici din Târnăveni care comercializează produsele proprii precum și standurile orașelor înfrățite, dar și organizațiile neguvernamentale ale căror activități se desfășoară în scopuri caritabile.