AVERTIZARE FITOSANITARA

Vă recomandăm să efectuaţi controale fitosanitare in culturile de sfeclă de zahăr pentru depistarea atacului produs de pătarea frunzelor (Cercospora beticola ), avîndu-se în vedere că sunt întunite condiţii meteorologice şi biologice favorabile producerii infecţiilor.
In cazul apariţiei peste 5% din plante cu peste 20- 30 pete pe o plantă vă recomandăm să aplicaţi un tratament preventiv împotriva cercosporiozei sfeclei de zahăr. Pentru tratament se va folosi unul dintre următoarele fungicide: RIAS 300 EC –0,3 l/ha sau SFERA 535 SC – 0,35 l/ha sau TANGO SUPER 1,0 l/ha sau DUETT ULTRA – 0,5 l/ha sau IMPACT 125 SC- 0,5 l/ha sau SCORE 250 EC – 0,3 l/ha sau BRAVO 500 SC – 1,5- 2 l/ha sau alte produse omologate .
Tratamentul se repetă la 18- 20 zile.
Dacă se semnalează atac de afide sau defoliatori în culturi, se poate adăuga in soluţie şi un insecticid ca: PROTEUS OD 110 – 0,4 l/ha sau KARATE ZEON – 0,15 l/ha sau FASTAC 10 EC – 0,1 l/ha sau DECIS 2,5 CE – 0,7 l/ha sau alte insecticide omologate (clasificate Xi – Xn).
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.

Atenţie! Este obligatoriu să se respecte timpul de pauză de la tratament pînă la consum în cazul în care coletele de sfeclă de pe parcelele tratate se folosesc în furajarea animalelor.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !

In perioada 18.06-22.06 2014 este momentul optim pentru combaterea larvelor PADUCHELUI DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p.) tr.I,gen.I, la toate speciile pomicole.
ATENTIE ! Larvele păduchelui din San Jose de la fiecare generaţie (1-3 generaţii/an) după depunere au o perioadă de 3- 4 zile cînd migrează pe scoarţa tulpinii, ramuri, lăstari, frunze şi fructe pînă îşi formează scutul protector, perioadă cînd sunt cel mai sensibile la efectul insecticidelor.
Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse: ACTARA 25 WG- 0,01% sau CALYPSO 480 SC– 0,02% sau DECIS 25WG– 0,003% sau MOSPILAN 20 SG – 0,025% – 0,03 % sau PYRINEX 25 CS – 0,3% ( toate clasificate X I – Xn ) sau alte produse omologate.
Prin acest tratament se va insista mult şi asupra organelor lemnoase ale pomilor şi a fructelor.
Avînd în vedere apariţia foarte eşalonată a dăunătorului , tratamentul se repetă la 10- 12 zile.

Contra bolilor foliare vă recomandăm să adăugaţi în soluţie şi un fungicid, după cum urmează:
La măr şi păr
Varianta I: – un produs sistemic care combate rapănul şi făinarea: STROBY DF – 0,01 – 0,013% sau CHORUS 75 WG – 0,02% sau SCORE 250 EC – 0,015% sau FLINT PLUS 64 WG – 0,125% sau FOLICUR SOLO 250 EW –0,05% ;

Varianta II:- un fungicid de contact care combate rapanul : CAPTADIN 50 PU – 0,25 % sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG– 0,15 % plus un fungicid de contact pentru combaterea fainarii: THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau SULFOMAT 80 PU- 0,3% sau KUMULUS DF – 0.3%.

La prun şi alte sâmburoase (pătarea roşie, ciuruiri, monilioze etc). se adaugă MERPAN 50 WP- 0,25% sau CAPTAN 50 WP – 0,25% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2 % sau FOLPAN 80 WDG–0,2 %.
In prealabil efectuaţi testul de compatibilitate.
ATENŢIE! Nu se vor trata pomii a căror fructe sunt in pârgă sau coapte !
Volumul mediu de solutie (l/ha) aplicat cu utilaje terestre în pomicultură este la măr,cireş, vişin,nuc 1500 l/ha iar la păr, gutui,prun,cais,piersic, nectarin, arbuşti fructiferi, căpşuni, pepiniere pomicole 1000 l/ha
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !

In perioada care urmează se impun măsuri de combatere a dăunătorului OMIDA PAROASA A DUDULUI (Hyphantria cunea ) dăunător care atacă numeroase specii de pomi şi arbori, de preferinţă izolaţi şi bine luminaţi.
La apariţia primelor cuiburi de omizi se impune tăierea şi distrugerea acestora sau arderea lor cu prăjini lungi, prevăzute cu cârpe îmbibate în motorină.
După ce larvele se împrăştie în coroana pomilor, sunt necesre tratamente chimice cu unul din următoarele insecticide: FASTAC 10 EC – 0,02% sau FURY 10 EC – 0,01% sau FASTER 10 CE – 0,02% sau NOVADIM PROGRESS- 0,1% sau PYRINEX QUICK – 1,5 l/ha la măr şi 1,0 l/ha la restul speciilor, ( toate sunt clasificate XI – X n ). Pentru tratament se pot folosi şi alte insecticide omologate cu efect similar.
Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 230 C (dimineaţa şi seara).
Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în faza de pârgă -coacere , iar unde se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă timpul de pauză de 7-21 zile până la consum.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !

Primaria municipiului Tarnaveni