RecentStirea zileiStiri locale

„Be smart” la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni anunță demararea unui proiect având ca scop prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior-gimnazial la învățământul secundar superior-liceu sau învățământ profesional și tehnic.
Obiectivul principal al proiectului este prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea într-un mediu favorabil învățării a elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile. Aceștia vor participa până în anul 2025 la programe extrașcolare menite să le crească motivația pentru școală, la ore de educație remedială dar și la sesiuni de consiliere psihologică individuală sau de grup. Activități propuse sunt: dezbateri pe diferite teme, activități de tip peer-mentoring, workshop-uri, activități realizate în comun elevi-părinți-cadre didactice, ateliere de lucru .
Pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului școala va beneficia de dotarea cu clase inteligente, cu echipamente educaționale, amenajarea curții școlii, iar cadrele didactice vor avea acces la activități de formare autorizate.
Proiectul va fi finalizat în 2025.

Manager de Proiect – Profesor Toderuț Nicoleta