Portalul municipiului Târnăveni

De interes

Bonul fiscal va avea cod QR, iar casele de marcat care nu pot tipări, trebuie înlocuite în 2 ani

Se reglementează înscrierea, la cerere, pe bonul fiscal, a codului de identificare fiscală, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, așa cum este prevăzut în prezent. Codul de identificare fiscală este o informație absolut necesară pentru generarea formularelor electronice precompletate cu informații disponibile în bazele de date ale ANAF, lipsa acestor date fiind de natură să impieteze asupra procesului de transformare digitală a serviciilor publice din domeniul fiscal.

Bonul fiscal va avea cod QR, iar casele de marcat care nu pot tipări, trebuie înlocuite în 2 ani at

Citește articolul complet