BULETIN DE AVERTIZARE AGRICOL

În perioada imediat următoare vă recomandăm să aplicaţi tratamente pentru combaterea manei şi făinării la viţa de vie după cum urmează:
a) produse care combat mana : ELECTIS 75 WG – 0,15% (1,5 kg/ha) sau ACROBAT MZ 90/600 WP –2,0 kg/ha sau RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP – 0,3% (3 kg/ha) ;
b) produse pentru combaterea făinării: THIOVIT JET 80 WG – 0,3% (3,0 kg/ha) sau KARATHANE GOLD 350 EC 0,05 % (0,5 l/ha) sau TOPAS 100 EC -0,025 %(0,250 l/ha) sau SYSTHANE FORTE – 0,01% (0,1 l/ha);
c) produse care combat mana şi făinarea : ÉCLAIR 49 WG – 0,05% (0,5 kg/ha) sau SHAVIT F 72 WDG – 0,2% (2 kg/ha).
În parcelele cu rezervă de acarieni, se adaugă în soluţie şi un produs pentru combaterea acestora ca: ENVIDOR 240 SC – 0,04% (0,4 l/ha) sau NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha (0,05%) .
Pentru tratament se pot folosi şi alte produse omologate cu efect similar.
Respectaţi timpul dintre 2 stropiri (t.p.) si alternati produsele!
Pentru a spori remanenţa soluţiei pe plantele tratate se adaugăun adjuvant.
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !