BULETIN DE AVERTIZARE FITOSANITARĂ

La viţa de vie vă recomandăm ca ultimele 2 – 3 tratamente pentru combaterea manei să se efectueze cu un produs cupric ca: FUNGURAN OH 50 WP – 0,2% (2kg/ha) sau CHAMPION 50 WP – 0,2% ( 2 kg / ha) sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% (3 kg/ha) sau CHAMP 77 WG- 2,0-3,0 kg/ha sau CURENOX 50 – 6,0 kg/ha sau TRIUMF 40 WG- 2,5 kg/ha sau CUPROXAT FLOWABLE – 0,4% (4,0 l/ha).
Pentru combaterea făinării se adaugă KARATHANE GOLD 350 EC- 0,05%(0,5 l/ha) sau THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau alt produs omologat.
Tratamentul se va aplica imediat dacă se realizează condiţii cu umiditatea atmosferica ridicată (95-100%) şi temperatura cuprinsa intre 18-24 0C, o perioada de 6-8 ore.
Pentru a spori remanenţa soluţiei pe plantele tratate se adaugă un adeziv.
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
Ultimele doua tratamente din toamna au o mare importanţă şi în prevenirea şi combaterea ultimelor infecţii secundare care fac posibilă migrarea manei din frunze în coarde, ceea ce ar duce la afectarea acestora si formarea unei rezerve biologice de mană pentru anul următor .
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !

Unitatea Fito Sanitară Mureș