BULETIN FITOSANITAR: TRATAMENTE PENTRU POMII FRUCTIFERI, VARZĂ, CONOPIDĂ, GULIE

PADUCHELUI DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p.) este unul din cei mai periculoS
şi duşmani ai pomilor fructiferi. Ramurile atacate de acest dăunător, se cunosc după petele circulare de culoare roşie-vişinie şi încep să se usuce de la vârf. Atacul de pe frunze se aseamănă cu cel de pe ramuri, frunzele infestate, cu timpul se îngălbenesc şi cad.

Atacul pe fructe este foarte des întâlnit, sub formă de pete roşii-vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului şi a pedunculului.

Pomii atacaţi şi netrataţi au frunzişul mic îngălbenit, dau recolte mici, cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială.
Larvele păduchelui din San Jose de la fiecare generaţie (1-3 generaţii/an)
după depunere au o perioadă de 3- 4 zile când migrează pe scoarţa tulpinii, ramuri, lăstari, frunze şi fructe pînă îşi formează scutul protector, perioadă cînd sunt cel mai sensibile la efectul insecticidelor.

Momentul optim pentru combaterea larvelor PADUCHELUI DIN SAN JOSE tr.I,gen.I, la toate speciile pomicole este în perioada 14.06-18.06 2015.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:

ACTARA 25 WG- 0,01% sau CALYPSO 480 SC– 0,02% sau DECIS 25WG – 0,003% sau
JUVINAL 10 EC – 0,05% sau MOSPILAN 20 SG – 0,025% – 0,03 % sau PYRINEX 25 CS – 0,3%
sau MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha (toate clasificate XI – Xn) sau alte produse omologate.

Prin acest tratament se va insista mult şi asupra organelor lemnoase ale pomilor şi a fructelor.

Avînd în vedere apariţia foarte eşalonată a dăunătorului, tratamentul se repetă la 10- 12 zile.

Contra bolilor foliare vă recomandăm să adăugaţi în soluţie şi un fungicid, după cum urmează:

La măr şi păr:

Varianta I: – un produs sistemic care combate rapănul şi făinarea:

CHORUS 75 WG – 0,02% sau FLINT PLUS 64 WG – 0,125% sau FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau LUNA EXPERIENCE – 0,05% sau MACCANI – 0,15% sau STROBY DF – 0,01 – 0,013% sau
SCORE 250 EC – 0,015%;

Varianta II:- un fungicid de contact care combate rapanul:

CAPTADIN 50 PU – 0,25 % sau DELAN 700 WDG – 0,05% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau
NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG – 0,15 % plus un fungicid de contact pentru combaterea fainarii: THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau KUMULUS DF – 0.3%.

La prun şi alte sâmburoase (pătarea roşie, ciuruiri, moniliozeetc) se adaugă MERPAN 50 WP–0,25% sau CAPTAN 50 WP – 0,25% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2 % sau FOLPAN 80 WDG – 0,2 %.

Concomitent cu acest tratament se vor combate si ceilalti dăunători şi agenti patogeni din plantaţiile pomicole: insecte minatoare şi defoliatoare, molia pieliţei fructelor (Adoxophyes reticulana), păduchele lânos,rapăn, făinare, monilioza fructelor, pătări, ciuruiri, la sâmburoase.

In prealabil efectuaţi testul de compatibilitate.

ATENŢIE

Nu se vor trata pomii a căror fructe sunt in pârgă sau coapte!

Volumul mediu de solutie (l/ha) aplicat cu utilaje terestre în pomicultură este la măr, cireş, vişin, nuc 1500 l/ha, iar la păr, gutui, prun, cais, piersic, nectarin, arbuşti fructiferi, căpşuni, pepiniere pomicole 1000 l/ha.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

Pentru combaterea buhei verzei (Mamestra brassicae) tr. I ge.I în culturile de brassicacee (varză, conopida, gulii) se recomandă aplicarea unui tratament chimic în perioada 18 – 21. 06. 2015, folosind unul din următoarele produse: DECIS 25 WG – 0,005% sau FASTER 10 CE – 0,03 % sau FURY 10 EC – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015% (0,075 l/ha) sau MOSPILAN 20 SG – 0,025% sau NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau AFFIRM – 0,15 % (1,5 kg/ha).

Datorită apariţiei eşalonate a larvelor, tratamentul se repeată la 10 – 12 zile.
Pentru aderenta se amesteca obligatoriu cu un adjuvant avizat.

Cu acest tratament sunt vizaţi şi ceilalţi dăunători prezenţi în cultură ca: paduchele cenusiu, plojnita rosie, purecii negrii, molia ,fluturele alb etc.

Culturile destinate consumului curent nu se tratează!

Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate!

Pentru tratament se pot folosi si alte produse cu efect similar.

Cititi cu atentie toate informatiile cuprinse în eticheta produselor.

Nu aplicaţi produsele la temperaturi peste 24 °C.

Anunţaţi apicultorii din zonă de perioada efectuării tratamentelor.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

Vă recomandăm să luaţi măsuri de combatere a dăunătorului OMIDAPAROASA ADUDULUI (Hyphantria cunea ) dăunător care atacă numeroase specii de pomi şi arbori, de preferinţă izolaţi şi bine luminaţi.

Se impune la apariţia primelor cuiburi de omizi tăierea şi distrugerea acestora sau arderea lor cu prăjini lungi, prevăzute cu cârpe îmbibate în motorină.

După ce larvele se împrăştie în coroana pomilor, sunt necesre tratamente chimice cu unuldin următoarele insecticide: CALYPSO 480 SC- 0,02% sau MIMIC 240 LV-0,4 l/ha
sau KARATE ZEON – 0,015% sau FASTAC 10 EC – 0,02% sau FURY 10 EC – 0,01% sau NOVADIM PROGRESS – 0,1% sau KAISO SORBIE 5 EG – 0,015% sau PYRINEXQUICK – 1,5 l/ha la măr şi 1,0 l/ha la restul speciilor, (toate sunt clasificate XI – X n).

Pentru
tratament se pot folosi şi alte insecticide omologate cu efect similar.

Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 23 grade C (dimineaţa şi seara).

Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în faza de pârgă -coacere , iar unde
se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă timpul de pauză de 7-21 zile până la consum.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE !

Condiţiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariţiei şi dezvoltării bolilor (Phomopsis h., Sclerotinia sc., Botrytis c., Alternaria spp.) la cultura de Floarea Soarelui în special acolo unde nu s-a respectat rotaţia culturii de cel puţin 4-5 ani.

Pentru prevenire si combatere recomandam tratamente fitosanitare după cum urmează:

Tratamentul I: se aplică la faza fenologică a plantei de 8- 10 frunze, folosind unul din produsele: ACANTO PLUS – 0,6 l/ha sau SFERA 535 SC – 0,4 l / ha;

Tratamentul al II-lea: la formarea butonului floral, cu unul din produsele: AMISTAR XTRA 280 SC – 0,75 l /ha sau PICTOR– 0,5 l /ha sau ZAMIR 40 EW – 1,0 l/ha;

Tratamentul III: la faza de scuturare a petalelor, recomandăm TOPSIN 500 SC– 1,4 l / ha sauTANOS 50 WG – 0,4 kg/ ha.

Tratamentul I combate bolile de tulpină şi frunze, iar tratamentele II şi III controlează cu precădere bolile calatidiului.

In caz de atac al afidelor (Brachycaudus helichrysi), recomandăm folosirea unui insecticid: KARATE ZEON – 0,15 l / ha sau MAVRIK 2 F – 0,2 l / ha.

Daca tratamentul se impune (prezenta dăunatorilor ) şi primele flori din inflorescenţă sunt deschise atunci folosiţi produsul Mavrik, care protejează albinele şi entomofauna utilă.

Floarea Soarelui fiind o plantă meliferă avertizaţi apicultorii din zonă de efectuarea tratamentelor!

Nu tratati cultura inflorită !!!

Citiţi cu atenţie şi respectaţi cu stricteţe toate informaţiile cuprinse în eticheta produselor.

Evitaţi tratarea culturii când insolaţia este puternică şi temperatura aerului este mai mare de 22 °C.

Folosiţi numai produse de protecţia plantelor omologate si provenite din surse autorizate.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!