BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

În data de 16 martie 2015, între orele 10.00-15.00, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj organizează BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ.
Evenimentul se desfăşoară în Târnăveni, judeţul Mureş la Casa de Cultură din str. Republicii, nr. 32 şi este parte integrantă a proiectului “Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” – M.A.S.S. – proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implemetarea măsurilor active de ocupare”
Bursa locurilor de muncă se adresează în principal grupului ţintă al proiectului, respectiv persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor de lungă durată, persoanelor inactive şi şomerilor tineri sau cu vârste de peste 45 de ani cu scopul de a facilita accesulacestora pe piaţa muncii.
În cadrul evenimentului, participanţii vor putea beneficia de servicii de informare, consiliere, orientare şi mediere oferite în cadrul evenimentului de experţii din proiect.
La eveniment sunt aşteptaţi să participe peste 200 de persoane; peste 15 angajatori din judeţele Mureş şi Alba care vor fi oferi peste 100 locuri de muncă vacante.
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea evenimentului pot fi obţinute de la Doamna Teodora Georgeta Amăriucăi – Expert organizare burse, telefon: 0743.081679, E-mail: amariucaiteodora@yahoo.com sau accesând pagina web: www.proiect-mass.ro