CARE SUNT ORELE DE LINIŞTE

Tulburarea liniştii şi a bunei convieţuiri prin desfăşurarea în locuinţe sau anexele acestora între orele 13-14 şi 22-08 a oricăror activităţi producătoare de zgomot (gălăgie, cântat vocal sau la instrumente muzicale, folosirea de maşini şi aparate, unelte de lucru ori de uz casnic) este interzisă la Târnăveni. Între aceste ore aparatele de radio, televizoarele şi alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care să nu tulbure liniştea vecinilor. În restul timpului activităţile respective se pot desfăşura numai în condiţii normale, evitându-se orice abuz. Exercitarea unor activităţi liber-profesioniste în apartamentele proprii este permisă numai cu respectarea prevederilor mai sus amintite. Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarmă precum şi administratorii imobilelor dotate cu alarme au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru funcţionarea acestora, astfel încât să nu tulbure liniştea publică. Se interzice de asemenea funcţionarea în afara programului avizat potrivit Acordului de funcţionare de către agenţii economici, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate, iar în cazul repetării contravenţiei se poate ajunge la retragerea avizului. De asemenea scuturatul lenjeriei, hainelor, sau oricăror altor obiecte sau bătutul covoarelor sunt admise numai între orele 8-13 şi 14-22 şi numai în curtea imobilului sau in locuri anume destinate, fiind interzisă în acest scop folosirea balcoanelor şi a ferestrelor. Curăţarea locului de desfăşurare a acestor activităţi se va asigura în termen de cel mult o oră de la desfăşurarea de către cel care a efectuat-o sau de către asociaţia de proprietari.