CARE SUNT PRINCIPALELE CAUZE ALE INFRACŢIUNILOR DIN TÂRNĂVENI

La începutul acestui an au existat, în evidenţa activă, în lucru a Poliţiei municipiului Târnăveni un nr. de 119 dosare cu autori necunoscuţi şi au fost înregistrate un nr. de 80, fiind rezolvate un nr. de 72 dosare.

Infracţiunile cu autori necunoscuţi înregistrate în primele 6 luni ale anului 2014 sunt distribuite după cum urmează:
– infracţiuni cu violenţă : 1 tâlhării, 0 violuri ;
– furturi: 16 din locuinţe, 5 furturi din sau de pe auto, 7 furturi din dependinţe, 9 furturi din societăţi, 2 furturi din buzunare .

La începutul semestrului, lucrătorii biroului au avut în lucru 119 dosare cu autori cunoscuţi, au înregistrat 71 , au soluţionate 97 din care 90 cu NUP, clasare sau renunţare la urmărire penală şi 7 cu RTUP şi au rămas în lucru un număr de 93 de dosare penale.

În scopul descurajării activităţii infracţionale precum şi a prevenirii săvârşirii de alte infracţiuni, lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale au pus accent pe fermitate, în perioada de referinţă fiind reţinute un număr de 5 suspecţi, faţă de 2 dintre aceştia instanţa dispunând arestarea preventivă pentru o durată de 29 de zile.

În ceea ce priveşte mandatele de executare a pedepsei închisorii, la începutul perioadei nu au existat în lucru mandate. În cursul perioadei s-a înregistrat 1 mandat de executare a pedepsei închisorii, si au fost executate 1 mandat de arestare preventivă. În prezent la nivelul Biroului de Investigaţii Criminale nu există în lucru mandate de executare a pedepsei închisorii.

Conform raportului de evaluare al Poliţiei în prima jumătate a anului 2014, factorii care au generat sau favorizat săvârşirea de infracţiuni sunt:
– starea economico-socială a unei părţi din locuitorii mun. Târnăveni, în zona Combinatului Chimic existând o aglomerare de cetăţeni rromi, care pe fondul lipsei locurilor de muncă, comit infracţiuni, în general furturi din dependinţe şi locuinţe. De precizat este faptul că aceste furturi nu au un mod de operare deosebit iar valoarea pagubelor este mică, obiectul infracţiunilor fiind în general componente metalice existente în locurile de comitere a faptelor;
– existenţa unui număr mare de case nelocuite, situate în diferite zone din mun. Târnăveni, infractorii orientându-şi acţiunile ilicite în comiterea de fapte ilicite din aceste locuri. Având în vedere că persoanele vătămate află cu întârziere despre comiterea unor furturi din locuinţele menţionate, există dificultăţi în probarea activităţii infracţionale, bunurile sustrase fiind revândute într-un termen foarte scurt;

Aspecte de ordin obiectiv care au influenţat în mod negativ realizarea indicatorilor specifici:
– Modificările aduse legislaţiei, odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, care permite împăcarea părţilor în cazul infracţiunilor de furt calificat. Această prevedere legală deşi aparent apără interesul părţii vătămate de a recupera prejudiciul cauzat prin infracţiune, nu apără interesul general societăţii întrucât permite persoanelor care comit infracţiuni contra patrimoniului să fie exoneraţi în totalitate de răspundere penală
-cadrul legal insuficient de clar, în privinţa persoanelor fizice sau juridice care colectează fier vechi.