Cărțile de identitate expirate pot fi utilizate încă trei luni după încetarea stării de alertă

Întrucât actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat începând cu 01.03.2020 sunt valabile potrivit *legii şi pot fi utilizate în relaţia cu instituţiile publice sau persoanele juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

I. În considerarea dispoziţiilor cuprinse în art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. 5 din Legea nr.55/15.05.2020, actele de identitate al căror termen de valabilitate (înscris în actul de identitate) a expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

În concret, întrucât actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat începând cu 01.03.2020 sunt valabile potrivit legii şi pot fi utilizate în relaţia cu instituţiile publice sau persoanele juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

II. În contextul demarării procedurilor premergătoare emiterii noilor cărţi electronice de identitate la nivelul M.A.I. – D.E.P.A.B.D. Bucureşti şi a stocului limitat de materiale necesare producerii cărţilor de identitate (care se asigură de la nivel central pentru fiecare judeţ), în prezent, cererile cetăţenilor pentru eliberarea cărţilor de identitate se soluţionează în termenul legal de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, în cazurile prevăzute de legiuitor, atunci când se impune efectuarea de verificări suplimentare în scopul clarificării statutului persoanelor.

Prin excepţie, cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită, ce poate justifica cu documente scrise, solicitarea eliberării cărţii de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, se va adresa şefului/coordonatorului S.P.C.L.E.P., sens în care va depune o cerere de urgentare în acest scop, pe care o va completa pe loc.

Actul de identitate valabil deţinut de cetăţean este lăsat în posesia acestuia, până la eliberarea noului act de identitate.

III. În situaţia în care cetăţeanul român depune la S.P.C.L.E.P. cererea şi documentele necesare pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorie i se eliberează acest document, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în termenul solicitat, întrucât are aceeaşi valoare juridică cu a cărţii de identitate, cu excepţia valenţei de document de călătorie.

IV. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa în mod direct serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) care deserveşte localitatea de domiciliu/reşedinţă, precum şi instituţiei noastre, după caz.

Datele de contact ale celor 17 S.P.C.L.E.P. din judeţul Mureş se găsesc la adresa http://www.cjmures.ro/djepmures/spclep.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.