CÂT DE OPERATIVI SUNT JUDECĂTORII DIN TÂRNĂVENI ?

În cursul anului 2011 la Judecătoria din Târnăveni au fost pronunţate 2002 hotărâri, dintre care 1860 civile iar 142 penale. Faţã de anul 2011 numãrul hotãrârilor pronunţate a scăzut cu 5,92% în 2012. În materie civilã numãrul hotãrârilor a scăzut cu 3,92 %, iar în materie penalã numãrul hotãrârilor a scăzut cu 24,4%. Operativitatea soluţionării cauzelor la nivelul instanţei a scăzut faţă de anul anterior cu 2,5% aceasta fiind de 78,28 % , în materie civilă operativitatea a fost de 78,78% iar în materie penalã operativitatea a fost de 75,6%. Operativitatea pe judecător este următoarea: Siko Laszlo Csaba – 80,63 %; Mărăscu Dorina – 77,11 %; Calotescu Andreia – 77,63 %. Conform bilanţului activităţii Judecătoriei pe anul trecut, instanţa din Târnăveni a funcţionat cu deficit de judecători, aspect ce presupune eforturi susţinute din partea judecătorilor existenţi pentru a asigura bunul mers al instanţei, în special în ceea ce priveşte operativitatea, celeritatea soluţionării cauzelor şi încărcătura pe judecător.