RecentStirea zileiStiri locale

Câți cititori mai are Biblioteca din Târnăveni

Biblioteca municipală din Târnăveni a prezentat raportul de activitate pe anul 2022 în fața Consiliului Local.

La sfârşitul anului 2022, fondul de carte al bibliotecii era de 70.077 volume, cu 238 volume noi intrate în cursul anului, din care 38 publicații seriale, mult sub nivelul cerințelor, acest aspect constituind şi un minus al activității bibliotecare, datorat insuficienței fondurilor prevăzute în buget.

Fondul de carte la 31.12.2022 era structurat astfel:

După conținut:

Social-politice şi istorie -8.522 volume

Ştiinţe naturale matematică 4.719

Tehnică si Agricultura 5.577

Beletristică -43.859

Alte materii – 7.400

Din care:

Publicații pentru copii – 11.308

Prin cele două secții ale sale, în anul 2022, Biblioteca Municipală Târnăveni a înregistrat un număr de 1.532 utilizatori, care au consultat în sălile de lectură, ori au împrumutat pentru acasă spre lecturare 13.213 volume (cărți, dicționare, enciclopedii, albume, ziare, reviste, monitoare etc.),

Raportul complet poate fi văzut AICI