Ce acte sunt necesare pentru înmatricularea auto în 2021: costuri și etape

Înmatricularea auto în 2021 trebuie făcută în cel mult 30 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra mașinii, iar documentele necesare diferă în funcție de situație: mașină cumpărată din UE, din afara UE, din România.

Cele 30 de zile pentru înmatricularea auto vor curge de la data înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare. Dacă un șofer este prins că a depășit termenul, primește amendă (2900 lei) și îi sunt reținute plăcuțele și talonul.

Costuri pentru înmatricularea unei mașini în 2021

Înmatricularea unui autoturism costă anul acesta în jur de 100 de lei pentru transcrierea mașinilor înmatriculate în România (reînmatriculare/transcriere). Nu este luată în calcul asigurarea RCA care are un preț diferit în funcție de șofer și capacitatea cilindrică a mașinii.

Pentru mașinile aduse din străinătate este necesară în plus autenticitatea RAR, iar prețul pentru înmatriculare va depăși 600 lei.

Fișa de înmatriculare a vehiculului NU SE MAI SOLICITĂ în București nici pentru persoane fizice, nici pentru persoane juridice. Contractul sau factura trebuie OBLIGATORIU ștampilate de fisc, altfel sunt nule.

Acte necesare înmatriculare auto 2021:

 • cerere de înmatriculare tipizat (este gratuită și o puteți descărca de pe Internet sau o găsiți la DRPCIV);
 • cartea de identitate a vehicului (original și copie);
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul – original). ITP-ul trebuie să fie valabil (inspecția tehnică periodică);
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie; Acesta se numește Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport sau factură, în cazul companiilor. Trebuie ștampilat de ambele organisme fiscale de la vânzător și cumpărător.
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie);
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (talon auto – original – 49 lei);
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreți/trebuie să le schimbați (40 lei) sau dovada că fostul proprietar le-a rezervat;
 • certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Roman (original) și ITP – doar pentru mașinile aduse din străinătate – cost estimat la 550 lei;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (original), precum și plăcuțele de tranzit sau dovada că mașina a fost adusă pe platformă;
 • dovada plății TVA pentru mașinile aduse din UE dacă autoturismul va fi înmatriculat de o firmă neplatitoare de TVA sau o persoană fizică – formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”
 • dovada efectuării formalităților vamale de import – doar pentru mașini din afara UE
 • copie certificat de înregistrare a societății – pentru persoane juridice
 • împuternicire/delegație – chiar dacă actele sunt depuse de acționarul unic al societății

Contravaloarea certificatului de înmatriculare se poate achita prin Internet Banking (pentru confirmarea tranzacției este necesară o perioadă mai mare de 24 ore), virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR, beneficiar RA-APPS, CEC BANK și rețeaua de Stații de Plată SelfPay situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: codul numeric personal, numele și prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, suma și tipul documentului pentru care se efectuează plata.Citeste si:

Etape și costuri înmatriculare auto

Atunci când cumpărați o mașină, pentru a face rapid actele, vă puteți întâlni cu vânzătorul la Direcția Impozite și Taxe Locale (Administrația Locală) de care aparține. În provincie, sunt firme care fac acest lucru lângă sediile primăriilor sau poliției. Aici găsiți un birou unde puteți face actele: un contract de înstrăinare-dobândire (5 exemplare – 3 urmând să fie ștampilate de fisc și vor ajunge la cumpărător).

Acest model nou elimină necesitatea unei fișe de înmatriculare. În cazul persoanelor juridice va fi emisă factura în 5 exemplare, 3 vor ajunge la cumpărător, neapărat ștampilate de organul fiscal al vânzătorului. Facturile / contractele ștampilate de fisc elimină necesitatea fișei de înmatriculare.

Odată ce avem contractul de înstrăinare-dobândire încheiat cu vânzătorul și ștampilat de Direcția Impozite și Taxe Locale a acestuia, îi mai cerem vânzătorului să semneze pe spatele talonului unde scrie: Înstrăinat de …. la data de …, pentru că fără semnătura vânzătorului pe spatele talonului polițistul va refuza dosarul. Dacă mașina a fost pe o firmă, trebuie o semnătură și ștampila firmei.

Wall-Street.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.