CE REDEVENŢĂ PROPUNE CONSILIUL JUDEŢEAN CABINETELOR MEDICALE DIN TÂRNĂVENI

Consiliul Judeţean Mureş va discuta în şedinţa luna aceasta aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Târnăveni pe str.Victor Babeş nr.2. În conformitate cu Hotărârea Guvernului României privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, coroborat cu cele ale articolelor din contractele de concesiune încheiate de autoritatea publică judeţeană cu medicii titulari de cabinete medicale individuale, se propune aprobarea redevenţei de 5 euro/mp/lună pentru spaţiile concesionate cabinetelor medicale individuale. Redevenţa stabilită se aplică pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Şedinţa va avea loc în data de 31 iulie.