Ce se discută la ședința Consiliului Local din luna noiembrie

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi în cadrul ședinței ordinare din luna octombrie. Iată care sunt proiectele de pe ordinea de zi:


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : ”Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”
  .
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : Modernizare strazi in satul Bobohalma, localitate apartinatoare MunicipiuluiTarnaveni”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general prin Programul National de Investitii Anghel Saligny pentru obiectivul de investitii : ”Modernizare strazi de interes local in municipiul Tarnaveni”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Târnăveni pe anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarnaveni in Consiliile de administratie ale unor unitati de invatamant din mun. Tarnaveni .
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentantului Consiliului Local Tarnaveni in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Tarnaveni.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
 8. Proiect de hotarare privind prelungirea, pentru o perioadă de un an, a duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasării unor sirene electronice pe cladiri aparținând UAT municipiul Târnăveni.
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.39/2021.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.